Игри

Информация за страница Гулянци

Гулянци е град в Северна България, Област Плевен. Също така се намира на близко разстояние и до Никопол, а освен това е административен център на едноименната община. През Възраждането там е открито българско училище. Това става през 1818 г. в зимника на Цени Спасов от град Долна Митрополия с преподавател свещеник. То обаче по-късно е закрито по нареждане на турските власти. Десет години по-късно отново е открито българско училище. И този път то се помещава в зимник, а учител е Наум, за когото няма подробни сведения. През 1868 г. пък се построява първата училищна сграда с доброволен труд от населението. Първият учител в новото училище е Сава Николов от Плевен, който има третокласно образование. До 1895 г. всички ученици се обучават от един учител, който води четири слети отделения. Книгите се купуват със средства от дарения, а за физкултурен салон служи зимника на Георги Лупаров. По-късно – през 1931 г. – училището в Гулянци става основно. През същата година се открива  и ученическа трапезария, която се издържа от наем на училищния салон, както и от представления, които изнасят учители и ученици. Построяването на училището е съпроводено от множество борби между местните богаташи, защото всички те се борят за запазването на своите лични интереси. На едно събрание учителят Преслав Каменов предлага да се изоре целината около и отвъд река Вит от малоимотни селяни,а с получените приходи да бъде построено ново училище. Против това обаче се обявява кметът на града, а богаташите гонели орачите от нивите.

                Много по-късно – на 5 август 1982 г., е направена първата копка за 26-класно училище. Новата сграда на СОУ е открита през 1985-86 г., а директор е Данаил Георгиев. Първият випуск, който завършва това училище, е този от 1990 г. Класни ръководители са Валентина Николова и Никола Тончев. Околната среда на община Гулянци се отличава  с естествено разнообразие, както и със силно изразена съхраненост на природни дадености. Това е от изключително важно значение за отношението към природата, което гарантира непрекъснат стремеж към осъществяването на дейности, подпомагащи опазването на природната среда чрез разумни и постоянни грижи за въздуха, водите, защитените територии, почвите и биологичното разнообразие. Що се отнася до горската растителност, преобладават предимно акация, топола и сребролистна липа. Птиците също се отличават с голямо разнообразие. Срещат се също така и някои петрофилни видове, които са застрашени в национален мащаб. Такива са например черният щъркел, белоопашатият мишелов, орел – змияр, а доскоро и египетският лешояд. На територията на общината не фигурират индустриални и екологични замърсители, поради което района на Гулянци е екологично чист и подходящ за здравословно обитаване. Всяка година в града се провеждат панаирни дни – това става в последните петък, събота и неделя на май. Също така всяка година се чества датата 4 септември – обявяването на Гулянци за град. Сред известните личности, които са родом от града, са телевизионната водеща и журналистка Меги Димчева, както и фотомоделът и актриса Диляна Попова. По всяка вероятност много хора я познават добре от малкия екран, тъй като тя взе участие в българския сериал Стъклен дом, излъчен преди време по телевизията.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker